Haaglanden Advocatuur

Bent u op zoek naar een deskundige advocaat?

Particulieren en ondernemers krijgen geregeld te maken met juridische kwesties. Soms kunnen deze zelfs uitlopen op een conflict. Het is van groot belang dat u in zulke gevallen op een deugdelijke wijze wordt bijgestaan door een juridische professional. Haaglanden Advocatuur kan u helpen met juridisch advies op maat dat betaalbaar is. En indien nodig, dan verdedigt Haaglanden Advocatuur uw belangen in een procedure bij de rechter. Haaglanden Advocatuur staat voor haar zaak.

Vernieuwd rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Onlangs is het vernieuwde rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten in werking getreden. Zie: https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/

Belang

Het rechtsgebiedenregister is vooral voor rechtzoekenden van toegevoegde waarde. De rechtzoekende kan door middel van het register een passende advocaat vinden, welke hem/haar kan helpen bij zijn/haar hulpvraag. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ervaart een toenemende behoefte aan gespecialiseerde advocaten. Op deze wijze hoopt de NOvA rechtzoekenden houvast te bieden.

Vereisten advocaten

Aan deze registratie zijn voorwaarden verbonden. Advocaten dienen per geregistreerd rechtsgebied tenminste 10 opleidingspunten per jaar halen. Deze opleidingspunten behaalt een advocaat door gerichte cursussen te volgen, welke bijdragen aan het onderhouden en/of het ontwikkelen van zijn/haar professionele kennis en kunde. Tevens dient de registratie openbaar gemaakt te worden. 

Openbaarmaking

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de Advocatuur, maakt Haaglanden Advocatuur openbaar en publiekelijk toegankelijk haar registratie bekend:

Mw. mr. H. Devkinandan heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht

Strafrecht algemeen

Insolventierecht (wsnp)

Bestuursrecht algemeen


Deze registratie verplicht mij, mw. mr. H. Devkinandan, elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor 2020 is de Verordening Covid-19 van toepassing. Dit betekent dat de verplichte 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied tijdelijk zijn teruggebracht naar 5. Verder zijn de verplichte 20 PO-punten gehalveerd naar 10.

Over ons

Haaglanden Advocatuur is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

Betrokkenheid, duidelijkheid en ‘no-nonsense’ is wat het kantoor kenmerkt. Daarnaast is Haaglanden Advocatuur een modern, ambitieus en dynamisch kantoor met een informele sfeer en een professionele aanpak. De wensen van de cliënt staan voorop met inachtneming van wat juridisch haalbaar is. Haaglanden Advocatuur heeft als uitgangspunt een oplossing in der minne maar indien nodig wordt een harde aanpak niet geschuwd. 

Wilt u vrijblijvend juridisch advies? Neem dan contact op met Haaglanden Advocatuur.